آنای عزیزم
هر روزی که داری برای رشد خودت و آدم های زندگیت تلاش می‌کنی، این نهال هم داره رشد می‌کنه و بزرگ و بزرگ‌تر میشه.
قدردان دوستی و تلاشت هستم.
رامین