برای زمین…

مسئولیت اجتماعی

_

تقریبا روزی نیست که اخبار تلخی پیرامون محیط‌زیست مان نشنویم و این امر باعث سنگین‌تر شدن مسئولیت تک‌تک انسان‌های روی این کره‌ی خاکی می‌شود. در این بین، سهم مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی، بیش از مردم عادی‌ست چرا که آن‌ها هم نقش بیشتری در تولید آلایندگی زیست محیطی دارند و هم بضاعت بیشتری برای جبران آسیب‌های ناشی از آن. البته طبیعی‌ست که دغدغه‌ی اصلی آن مجموعه‌ها، تمرکز بر انجام کارهای روزمره‌ی مربوط به خودشان است و شاید زمان یا دانش کافی برای کمک به محیط زیست را نداشته‌باشند.

از این رو، مجموعه‌ی نهالت خرسند است که در سالی که گذشت، توانست #دستان_اجرایی بسیاری از کارخانه‌جات، گروه‌های تولیدی، موسسات دولتی و خصوصی و… باشد برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در امر مقدس #درختکاری. 

برخی از برند هایی که با همکاری نهالت به سبزتر شدن زمین کمک کردند

همراهان ما

_