نازنین خواهرم ،
شیما جانم،
به مناسبت سالروز تولدت، یک نهال به نام تو به زمین هدیه کردم، امید به اینکه بسان تو زیبا شود و سرشار از زندگی .

تولدت مبارک