مانا و مولاي عزيزم،
از نوروز امسال، يك نهال ارغوان، در باغ پرندگان، به عشق شما، قد مي كشد.