حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست، توکه باشی هر ثانیه را عشق است، به مناسبت روز عشق، برای پایداری عشقمان