نهال چنار به نام مهرسینا برای سینا سیف پور

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست، توکه باشی هر ثانیه را عشق است، به مناسبت روز عشق، برای پایداری عشقمان